Вчителі-логопеди

       Надзвичайно важливо, щоб у разі наявності недоліків мовлення у дітей батьки вчасно звернулися до логопеда, адже саме з цього часу і розпочинається робота з їх подолання – ось пріоритети розвитку дошкільної освіти дітей з особливими потребами.

     Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки та Міністерства Охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Про затвердження порядку комплектування дошкільного навчального закладу (груп) компенсуючого типу» вчителями – логопедами:Підлужною Т.О. та Білогай С.П. здійснюється корекційно – розвивальна робота з дітьми дошкільного віку у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 2 «Ясочка».

Вчитель-логопед Білогай Світлана Петрівн
1. Білогай Світлана Петрівна.
Освіта: вища.  
Стаж роботи: загальний 14 р., педагогічний 14 р.,
на посаді вчителя-логопеда 8 р.
Вчитель-логопед Підлужна Тетяна Олексіїв
2.Підлужна Тетяна Олексіївна.
Неповна вища освіта «Дефектолог, вихователь корекційних груп».
Стаж роботи: 1 місяць.

   Вчителі логопеди у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини та іншими нормативно-правовими актами та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Одним з головних завдань ми визначаємо підвищення рівня корекційно – відновлювальної роботи з подолання мовленнєвих недоліків, якісної підготовки дітей до навчання в загальноосвітній школі.

   Приміщення логопедичних кабінетів відповідає спеціальним вимогам санітарно-гігієнічного стану і матеріально-технічного оснащення кабінетів і на 100% використовується за призначенням, має природнє та штучне освітлення. Графіки роботи кабінетів затверджені адміністрацією ДНЗ. Естетичні вимоги до оформлення кабінетів витримані: простежується систематизація корекційно-розвивального матеріалу, створений емоційний клімат приміщення засобами раціонального та естетичного планування освітлення і кольорового оформлення, наявність сучасного матеріального оснащення.

   Кабінети забезпечені навчально – методичною літературою, зібрані матеріали для взаємозв’язку з педагогами та батьками. Всі посібники, ігровий матеріал, методична література знаходяться у зручному користуванні.

        З метою вдосконалення корекційно–розвивального процесу з дітьми дошкільного віку були створені картотеки: наочних таблиць, папок з демонстраційним матеріалом, дидактичних ігор до тематичних блоків та розділів корекції мовлення, методичної літератури, навчальних посібників, дитячої літератури, матеріли взаємозв’язку з педагогами, робота з батьками.

     Наочний, демонстраційний та роздатковий матеріал є у достатній кількості для проведення різноманітних форм роботи з дітьми. Цей матеріал відповідає сучасним вимогам, має гарний естетичний вигляд. Різновидність роздаткового матеріалу дає можливість здійснювати корекційно – розвивальні завдання з кожною дитиною, викликає інтерес до пізнання, навчає мислити, допомагає під час підготовки до занять з дітьми, допомагає проведенню консультацій зі спеціалістами і встановлювати тісну співпрацю з батьками вихованців, дозволяє прискорювати процес постановки, автоматизації та диференціації звуків, залучати батьків до спільного корекційно - начального процесу; приймати участь у заходах дошкільного закладу.

  Документація вчителів – логопедів ведеться відповідно до вимог інструкції у дошкільних закладх.

У процесі підготовки та проведення корекційно – розвивального процесу вчителі - логопеди використовують сучасні ефективні групові та індивідуальні методи і засоби організації, новітні, здоров᾿язбережувальні технології; наочні, практичні, словесні методи та різні прийоми, проводять дослідницько – експериментальну роботу та здійснюють інноваційну діяльність.

   Така робота сприяє розкриттю широкого спектру здібностей дошкільників із особливостями розвитку, а використання методів і прийомів сучасних технологій, спрямованих на мовленнєвий розвиток, об’єднує фактори впливу на дитину з порушеннями розвитку в процесі вербальної та невербальної взаємодії. Кожна із методик впливає комплексно на різні види відчуттів, що створює у дітей бажання формувати чітку звуковимову.

    У кабінетах оформлені та діють куточки піскотерапії, крупотерапії, ґудзикотерапії, сенсомоторики, виготовлені дидактичні ігри за інноваційними технологіями.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

          Проводиться дослідницько-експериментальна робота з піском, водою та повітрям під час формування та корекції фонетико-фонематичної, лексико-граматичної  систем мовлення.

17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg

   Такі види роботи  сприяють розвитку тактильно-кінестетичної чутливості, дрібної моторики рук, просторових уявлень, образно-логічного мислення, загальних мовленнєвих навичок, фонематичного сприйняття, звукового аналізу слів,  розумових процесів, сприйняття, та більш кращому запам’ятовуванню матеріалу.

Консультації для батьків
Графічні вправи - запорука успішного навчання
Значення потішок, співанок, забавлянок у мовленнєвому розвитку дітей
Класифікація мовленнєвого розвитку дитини
Лексичні та мовленнєві вправи
Розвиток у дітей дошкільного віку дикції
Творці нових слів
ТРАДИЦІЇ ЄДИНІ ЄДНАЮТЬ ПОКОЛІННЯ
Презентація вчителів-логопедів
zdn.gif
81846258.png
e6dbf225c27aee2264e03af5e83d90e0.jpg
429018_news.jpg