Вчителі-логопеди

       Надзвичайно важливо, щоб у разі наявності недоліків мовлення у дітей батьки вчасно звернулися до логопеда, адже саме з цього часу і розпочинається робота з їх подолання – ось пріоритети розвитку дошкільної освіти дітей з особливими потребами.

     Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки та Міністерства Охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Про затвердження порядку комплектування дошкільного навчального закладу (груп) компенсуючого типу» вчителями – логопедами:Підлужною Т.О. та Білогай С.П. здійснюється корекційно – розвивальна робота з дітьми дошкільного віку у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 2 «Ясочка».

1. Білогай Світлана Петрівна.
Освіта: вища.  
Стаж роботи: загальний 14 р., педагогічний 14 р.,
на посаді вчителя-логопеда 8 р.
2.Підлужна Тетяна Олексіївна.
Неповна вища освіта «Дефектолог, вихователь корекційних груп».
Стаж роботи: 1 місяць.

   Вчителі логопеди у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини та іншими нормативно-правовими актами та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Одним з головних завдань ми визначаємо підвищення рівня корекційно – відновлювальної роботи з подолання мовленнєвих недоліків, якісної підготовки дітей до навчання в загальноосвітній школі.

   Приміщення логопедичних кабінетів відповідає спеціальним вимогам санітарно-гігієнічного стану і матеріально-технічного оснащення кабінетів і на 100% використовується за призначенням, має природнє та штучне освітлення. Графіки роботи кабінетів затверджені адміністрацією ДНЗ. Естетичні вимоги до оформлення кабінетів витримані: простежується систематизація корекційно-розвивального матеріалу, створений емоційний клімат приміщення засобами раціонального та естетичного планування освітлення і кольорового оформлення, наявність сучасного матеріального оснащення.

   Кабінети забезпечені навчально – методичною літературою, зібрані матеріали для взаємозв’язку з педагогами та батьками. Всі посібники, ігровий матеріал, методична література знаходяться у зручному користуванні.

        З метою вдосконалення корекційно–розвивального процесу з дітьми дошкільного віку були створені картотеки: наочних таблиць, папок з демонстраційним матеріалом, дидактичних ігор до тематичних блоків та розділів корекції мовлення, методичної літератури, навчальних посібників, дитячої літератури, матеріли взаємозв’язку з педагогами, робота з батьками.

     Наочний, демонстраційний та роздатковий матеріал є у достатній кількості для проведення різноманітних форм роботи з дітьми. Цей матеріал відповідає сучасним вимогам, має гарний естетичний вигляд. Різновидність роздаткового матеріалу дає можливість здійснювати корекційно – розвивальні завдання з кожною дитиною, викликає інтерес до пізнання, навчає мислити, допомагає під час підготовки до занять з дітьми, допомагає проведенню консультацій зі спеціалістами і встановлювати тісну співпрацю з батьками вихованців, дозволяє прискорювати процес постановки, автоматизації та диференціації звуків, залучати батьків до спільного корекційно - начального процесу; приймати участь у заходах дошкільного закладу.

  Документація вчителів – логопедів ведеться відповідно до вимог інструкції у дошкільних закладх.

У процесі підготовки та проведення корекційно – розвивального процесу вчителі - логопеди використовують сучасні ефективні групові та індивідуальні методи і засоби організації, новітні, здоров᾿язбережувальні технології; наочні, практичні, словесні методи та різні прийоми, проводять дослідницько – експериментальну роботу та здійснюють інноваційну діяльність.

   Така робота сприяє розкриттю широкого спектру здібностей дошкільників із особливостями розвитку, а використання методів і прийомів сучасних технологій, спрямованих на мовленнєвий розвиток, об’єднує фактори впливу на дитину з порушеннями розвитку в процесі вербальної та невербальної взаємодії. Кожна із методик впливає комплексно на різні види відчуттів, що створює у дітей бажання формувати чітку звуковимову.

    У кабінетах оформлені та діють куточки піскотерапії, крупотерапії, ґудзикотерапії, сенсомоторики, виготовлені дидактичні ігри за інноваційними технологіями.

          Проводиться дослідницько-експериментальна робота з піском, водою та повітрям під час формування та корекції фонетико-фонематичної, лексико-граматичної  систем мовлення.

   Такі види роботи  сприяють розвитку тактильно-кінестетичної чутливості, дрібної моторики рук, просторових уявлень, образно-логічного мислення, загальних мовленнєвих навичок, фонематичного сприйняття, звукового аналізу слів,  розумових процесів, сприйняття, та більш кращому запам’ятовуванню матеріалу.

Консультації для батьків
Графічні вправи - запорука успішного навчання
Значення потішок, співанок, забавлянок у мовленнєвому розвитку дітей
Класифікація мовленнєвого розвитку дитини
Лексичні та мовленнєві вправи
Розвиток у дітей дошкільного віку дикції
Творці нових слів
ТРАДИЦІЇ ЄДИНІ ЄДНАЮТЬ ПОКОЛІННЯ
Презентація вчителів-логопедів

Сумський ЗДО (ясла-садок) № 2 «Ясочка»

Адреса: м.Суми вул. Інтернаціоналістів, 39  тел. (0542) 32-52-01

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now