d18dd0bcd0b1d0bbd0b5d0bcd0b0.png

Програмно-методичне забезпечення

     При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу закладу дошкільної освіти (ЗДО) керується Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в ЗДО. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей планується відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» з урахуванням умов розвивального, предметно-ігрового, соціального середовища. Життєдіяльність в групах здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіту МОН України «Про організовану і самостійну діяльність дітей у ЗДО». Всі види дитячої діяльності регламентовані і не перевищують встановлених програмою нормативів.

     Методична служба та педагогічні працівники ЗДО систематично відстежують інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в навчально-виховному процесі з дітьми.

Методичний кабінет закладу оснащений методичною, довідковою, художньою літературою. Тут зібрані наочні посібники, дидактичний матеріал, методичні розробки. Створені картотеки: для папок з демонстраційним матеріалом методичного кабінету; наочних таблиць; періодичних видань; різних видів театру. Наочний, демонстраційний та роздатковий матеріал є в достатні кількості для проведення різноманітних форм роботи з дітьми.

dou.jpg
_-_-_.png
img017.jpg
zdn.gif
81846258.png
e6dbf225c27aee2264e03af5e83d90e0.jpg
429018_news.jpg