Вас вітає первинна профспілкова організація ЗДО (ясла-садок) №2 «Ясочка» 

Склад профспілкового комітету:

Демиденко О.А. – голова ПК, практичний психолог;

Білогай С.П. - заступник голови ПК, вчитель-логопед;

Чередніченко І.І. - вихователь;

Сохань Н.О. - машиніст з прання білизни;

Сорокаліт В.І. - кухар;

Кисленко Н.М. - кастелянна.

       Вступаючи до профспілки, працівник повинен знати, що він добровільно стає членом організації, яка представлятиме та відстоюватиме  його  трудові, соціальні-економічні права та інтереси в органах  державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями.

 

       З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:

 • захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення;

 • веде переговори, укладаєколективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства;

 • організовує оздоровлення та відпочинок членів Профспілки;

 • сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки;

 •  

  здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

 • має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства.

 

      Члени профспілки користуються правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань:

 • оплати праці, гарантій та компенсацій;

 • зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

 • режиму робочого часу та відпочинку;

 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

 • соціального захисту та охорони здоров’я.