Патріотичне виховання

1.jpg

       Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології -  ментальності, яка стає підґрунтям для виховання громадянина-патріота.

Завдання патріотичного виховання

    Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології -  ментальності, яка стає підґрунтям для виховання громадянина-патріота.

10.png
3.png

     Кожного дня ми дивимось в очі майбутньому нашої держави. І в тих дивовижних очах – повага до України та традицій українського народу. Майбутнє України – це ще зовсім маленькі українці сьогодні, і ті зернятка поваги до рідного краю, що ми сіємо щодня, ми впевнені,  – принесуть гідний врожай.

   Завдання дошкільної освіти - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля

       Як ми прищеплюємо повагу до України та любов до народних традицій?

  • Ознайомлюємо дітей із народними національними оберегами (калина, верба, віночок, сорочка – вишиванка);

  • Ознайомлюємо з минулим рідного краю, заохочуємо дітей до пізнання свого родоводу;

  • Залучаємо дітей до української національної обрядовості, підготовки та відзначення народних свят, звичаїв і традицій;

  • Розвиваємо у дитини національні риси особистості (щирість, гостинність, доброту, щедрість);

  • Формуємо знання дітей про побут українського житла, українську іграшку, посуд, одяг.

9.png
2.png

        Все це відбувається як під час проведення занять так і під час інших видів діяльності протягом дня.З метою реалізації окреслених вище завдань педагогами закладу створені умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

     Для забезпечення якісної роботи з патріотичного виховання в дошкільному закладі створені належні умови.

       Для систематичного та планомірного введення у світ національної культури, для їх духовно-морального розвитку та патріотичного виховання у групах створені осередки народознавчого спрямування, зокрема: етнографічний куточок, де розміщені державна символіка, народні іграшки, ляльки в національному одязі, предмети побуту, дидактичні посібники та матеріали відповідно до сензитивних періодів розвитку дітей дошкільного віку, зона театральної діяльності, тематична бібліотека, куточок зображувальної творчості.

6.jpg
7.jpg
8.jpg

​       Така організація предметно-ігрового розвивального середовища дає змогу дітям забезпечити комплексне розв’язання завдань пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, художньо-естетичного розвитку дитячої особистості та закріплювати набуті знання в самостійній ігровій та продуктивній діяльності, обираючи улюблені ігри та заняття.

     У методичному кабінеті дошкільного закладу зібрані всі необхідні матеріали та обладнання: державні нормативні документи, науково-методична, художня література, каталог, сучасний демонстраційний матеріал за темами,  конспекти занять, літературних ранків, методичних заходів. Серед наочних посібників велика кількість сюжетних та предметних картин, ілюстрацій, картин тощо. Для досягнення якісного рівня патріотичного виховання вихователем-методистом  Павлюченко Т.М. систематизований змістовний матеріал з даної проблеми, підібраний цікава довідкова інформація з історії рідного міста, видатних діячів Сумщини, культурної спадщини та традицій рідного краю, виготовлені різноманітні наочні та ігрові посібники.

     Державна символіка, яка служить надійною основою формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної свідомості, у дошкільному закладі розміщена у загальнодоступному, естетично оформленому місці.

          Патріотичне виховання у закладі проходить червоною ниткою через ознайомлення дітей з природою рідного краю. При цьому акцент педагоги роблять на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього. Дошкільникам надають уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об'єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо.

          Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання у дошкільному закладі є прилучення дітей до народознавства - вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник).

      Реалізуючи завдання освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти, вихователі та спеціалісти закладу розвивають духовну культуру дошкільнят через залучення їх до мистецтва та художньої діяльності. Вводячи дітей у світ предметно-практичної та духовно-мистецької діяльності, педагоги вчать їх цінувати рукотворні вироби, музичні та літературні твори, культивують інтерес до національної та світової культур, формують оптимальні для дитячого віку практичні навички предметної, вербальної, музичної та іншої творчої діяльності.

       Значну роль у формуванні духовної культури дошкільнят відіграє література. Доречно, що прилучаючи дітей до скарбниці літературної творчості, педагоги вдумливо й уважно добирають   високохудожні духовні зразки, а влучні запитання за змістом творів допомагають уважніше ставитися до перлинок народної мудрості, збагачувати власне мовлення, помічати художні образи і засоби виразності.

     Справжньою знахідкою є творча спадщина В.Сухомлинського. Заслуговує на увагу досвід вихователя групи дітей старшого дошкільного віку Шабуніної В.В., яка окрім читання й обговорення літературних творів, пропонує дітям й інші цікаві форми роботи з художнім словом: мовленнєві етюди, гімнастику почуттів, піраміду запитань, казкові подорожі, ігри-драматизації тощо. Оригінальним і дієвим виховним засобом є проведення вихователем дослідів за морально-етичними творами В.Сухомлинського.

       Варто відмітити досвід вихователя Підлужної О.В.  з духовно-морального розвитку дітей на заняттях з образотворчої діяльності. Педагог у процесі сприйняття й аналізу художнього твору та художньої творчості розвиває у дітей вміння бачити й відчувати красу. У процесі художньої творчості дитина переосмислює, передає власні почуття, викликані процесом сприйняття. Ольга Володимирівна вчить дитину самостійно мислити, сприймати зміст твору, викликати в ній емоційний відгук на побачене й почуте.

       Втім, нашим педагогам добре відомо, що саме в цьому найніжнішому віці формуються основи особистості, а отже, й риси громадянина. Знаємо і те, що чотири, п'ять років людині буває один раз у житті. І не має вона страждати від того, що найсензитивніший період її дитинства припав на час державних проблем і суспільної розгубленості. Діти мають бути щасливими, радіючи кожному новому дню. І наше завдання – продовжувати  навчати малят:

  • любити свій народ таким, яким він є, з його сильними і слабкими сторонами;

  • шанувати не лише героїчне минуле України, а й непрості будні сьогоднішнього державотворення;

  • прагнути робити добро, віддавати свої сили і здібності на користь рідній країні;

  • відчувати себе не байдужими споживачами, а господарями на своїй землі, від кожного з яких залежить її розквіт і добробут.

5.png
4.png

Національні куточки

     У студії українознавства зібрані предмети народного побуту, вишиті картини народних умільців, зразки національних костюмів, українські рушники, вишиванки тощо для ознайомлення дітей з побутом й культурним надбанням українського народу, карта України та Сумської області, символи України, Сумської області та міста Суми. Саме вихованці нашого закладу мають можливість познайомитись з оберегами, народними символами, традиціями та звичаями українського народу.

Робота з дітьми

Акція "Дерево життя"

NPV_RD_02.jpg
NPV_RD_04.jpg
NPV_RD_08.jpg
NPV_RD_03.jpg
NPV_RD_05.jpg
NPV_RD_07.jpg
NPV_RD_06.jpg

Свята та розваги

Співпраця з учасниками АТО