МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

ОСВІТНЬОЇ  РОБОТИ

 

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Ясочка»

на 2020-2021 навчальний рік

 

        На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерством України  від 16.06.2015 № 641, Базового компоненту дошкільної освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 року         № 324, відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.», виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли,  визначили основні напрями роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік:

 

1. Сприяти налагодженню взаємодії всіх учасників освітнього процесу шляхом розвитку вмінь та навичок педагогів користуватися онлайн-платформами та веб-сервісами.

 

2. Сприяти спортивній й фізичній підготовці вихованців, спрямованій на утвердження здорового способу життя під час проведення спільних із дітьми та батьками заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування.  

 

3. Формувати у дитини розуміння необхідності ощадливого, дбайливого ставлення до природних ресурсів під керівництвом педагогів та батьків шляхом впровадження ключових ідей освіти для сталого розвитку.

 

4. Сприяти оволодінню педагогами особистісною культурою спілкування для здійснення повноцінного розвитку мовлення дитини, сприяння засвоєнню моральних норм і правил культури мовленнєвої поведінки у соціумі.